ჰირო - 70

ჰირო - 70

პრეპარატული ფორმა:

წყალში ხსნადი გრანულები

დაფასოება: 100გ

სისტემური მოქმედების ინსექტიციდი მწუწნი და

მღრღნელი მავნებლების წინააღმდეგ.

დაცვითი ხანგრძლივობა: 15-30 დღე ამინდობრივი პირობების და

მავნებლის სახეობის მიხედვით.


მოქმედების სპექტრი: ჰირო-70 კარგად შეიწოვება მცენარეში

ღეროდან და ფესვებიდან. გააჩნია გამოყენების ფართო სპექტრი მწუწნი

და მღრღნელი მავნებელი მწერების მიმართ. ერთჯერადი შესხურებით

პრეპარატს შეუძლია ხანგრძლივად დაიცვას მცენარე მავნებლებისაგან.

მიღებულია წვეთოვანი მარწყვის სისტემით შეტანისას.


გამოყენება: პრეპარატი გამოიყენება მცენარის მავნებლების ფართო

სპექტრის წინააღმდეგ, კერძოდ: კარტოფილში, პომიდორში -

კოლორადოს ხოჭოს, ბუგრების თრიბსების. ვაშლზე, ქლიავზე-მწუწნი

მავნებლების, ბუგრების, ცხვირგრძელების. ციტრუსებში - ფრთათეთრას,

ბუგრების, თრიფსების, ტკიპების. ვაზში - ყურძნის და კვირტის ჭიას,

ფარიანების, ფილოქსერას. დახურულ გრუნტში ბოსტნეულ კულტურებზე

- ბუგრების, თრიფსების, ფრთათეთრას წინააღმდეგ, მნიშვნელოვანია

სათბურებში ლოდინის პერიოდის სიმცირე რაც 3 დღეს შეადგენს