ტრიმაქსი ეკ
ტრიმაქსი ეკ

ტრიმაქსი ეკ

მოქმედი ნივთიერება: ტრიადიმენოლი 250 გ/ლ

პრეპარატული ფორმა: ემულსია კონცენტრატი

დაფასოება: 1 ლ


მაღალეფექტური სისტემური მოქმედების მქონე ფუნგიციდი, დაცვითი და სამკურნალო თვისებებით სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში გავრცელებული ნაცროვანი სოკოების წინააღმდეგ.

უპირატესობები:

  • მოქმდების ფართო სპექტრი
  • მაღალი ეკონომიკური და სამეურნეო ეფექტი
  • მოხერხებული პრეპარტული ფორმა
  • საუკეთესო კომპონენტი მცენარეთა დაცვის კომპლექსურ სისტემაში

მოქმედების სისწრაფე: ტრიმაქსი მთლიანად იჭრება მცენარეში და გამოყენებიდან 3 საათში მოსული ნალექები მის ეფექტურობაზე გავლენას ვერ ახდენს.

ფიტოტოქსიკურობა: რეკომენდირებულ დოზებში გამოყენების შემთხვევაში ფიტოტოქსიკურობა არ შეინიშება.

პრეპარატი შეილება გამოყენებული იოს შეუზღუდავად, რეზისტენტობის ნიშნები შემჩნეული არ არის.

ტრიმაქსი თავსებადია მრავალ ფუნგიციდთან და ინსექტიციდთან.


გამოყენება და ხარჯვის ნორმა:

კულტურა

დაავადება

ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა

ლოდინის პერიოდი. დღე

ვაზი

ნაცარი (plasmopara viticola)

0,15

30

ვაშლი

ვაშლის ნაცარი (podospharea leucotricha salm)

0,2

30

კიტრი

კიტრის ნაცარიpeudoperenospora cubensis)

0,2

7

ხორბალი

ხორბლის ნაცარი (blumeria graminis)

0,5

30

ქერი

ქერის ნაცარი (oidium monilioides)

0,5

30