ტენჩანტ პლიუსი ეკ
ტენჩანტ პლიუსი ეკ

ტენჩანტ პლიუსი ეკ

პრეპარატული ფორმა: ემულსია კონცენტრატი

დაფასოება: 1ლ, 5ლ, 10ლ, 20ლ

ფართო სპექტრის ინსექტიციდი/აკარიციდი აკონტროლებს მწერების და

ტკიპების ფართო სპექტრს მოსავალზე, როგორიცაა: ხორბალი, ქერი,

ვაშლი, ატამი, გარგარი, ქლიავი, ბოსტნეული, ყურძენი, კარტოფილი.

ტენჩანტ პლიუსი არის ფართო სპექტრის არა-სისტემური ინსექტიციდი ქლორპირიფოსის ,

ორგანოსფაფატის და ბიფენტრინის ორმაგი სინერგიული მოქმედებით. იგი აჩერებს ქოლინტერაზას

ინჰიბიტორების მოქმედებას და მოქმედებს მწერის ნერვულ სისტემაზე.

თვისებები და უპირეტესობები:

üორმაგი პრეპარატული ფორმა;

üმაღალი საწყისი ეფექტურობა და ხანგრძლივი დაცვა

üმოქმედების ფართო სპექტრი და გამოყენების დიდი დიაპაზონი

üეფექტურია მაღალ და დაბალ ტემპერატურებზე

üარ არის ფიტოტოქსიკური კულტურისათვის

გამოყენების რეკომენდაცია:

üპრეპარატის შერევა შეიძლება ჰერბიციდებთან და ფუნგიციდებთან,

რომლებიც არ ამჟღავნებენ ტუტე რეაქციას

üპრეპარატთან მუშაობისას საჭიროა უსაფრთხოების ნორმების დაცვა

üსაჭიროა 2-3ჯერ შეწამლვა, 7-14 დღის ინტერვალით,

დამოკიდებულია მავნებლების სიხშირეზე.