სოლორამი წდგრ
სოლორამი წდგრ

სოლორამი წდგრ

მოქმედი ნივთიერება: მეთირამი 700 გ/კგ

პრეპარატული ფორმა: წყალში დისპერსირებადი გრანულები

დაფასოება: 1 კგ


კონტაქტური ორგანული ფუნგიციდი პროფილაქტიკური გამოყენებისთვის მოქმედი ნივთიერება მეთირამი წარმოადგენს სხვადასხვა სოკოების ფერმენტების ინსპირაციას.

მოქმედების მექანიზმი: თრგუნავს სოკოს ფერმენტების აქტივობას, აფერხებს ნივთიერებათა ცვლას.

უპირატესობა:

  • განსაკუთრებულად დიდი მოქმედების სპექტრი
  • არაფიტოტოქსიკურობა
  • თავსებადია სხვადასხვა ფუნგიციდთან და ინსექტიციდთან
  • სწრაფი სასტარტო მოქმედება
  • თანამედროვე პრეპარატული ფორმა (ადვილი დოზირება, არ წარმოქმნის მტვერს, სწრაფად იხსნება წყალში)
  • სოკოების მხრიდან რეზისტენტობა არ შეინიშნება


დაცვითი ხანგრძლივობა: 7-10 დღე


გამოყენება და ხარჯვის ნორმა:

კულტურა

დაავადება

ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა

ლოდინის პერიოდი. დღე

ვაზი

ჭრაქი (plasmopara viticola), წითელა (pseudopezizia tracheiphila), შავი სიდამპლე (guignardia bidwellii), ლაქიანობა (phomopsis viticola), ანთრაქნოზი (gloeosporium ampelophagum)

2-2,5

30

ვაშლი, მსხალი

ქეცი (venturia inaequalis), ჟანგა (gymnosporangium), ფოთლების სიხუჭუჭე (taphrina deformans), რუხი სიდამპლე (gloeosporium fructigenum)

1,5-2,5

20

ციტრუსი

ნეკროზი (pseudomonas citriputeale), ანთრქნოზი (collelotrichum glocosponoides)

25

30

პომიდორი (ღია გრუნტი)

ფიტოფტოროზი (phytophtora infestans), ალტერნარიოზი (alternaria solani), ფოთლის ლაქიანობა , სეპტორიოზი (septoria lycopersici), ასკოხიტოზი (ascochita lycopersici)

2,5-3

20

კარტოფილი

ფიტოფტორა (phytophtora infestans), ალტერნარიოზი (alternaria solani)

2

20

კიტრი (ღია გრუნტი)

პერენოსპოროზი (ჭრაქი) (pseudoperenospora cubensis)

2

20