რანსულფური წდგ
რანსულფური  წდგ

რანსულფური წდგ

მოქმედი ნივთიერება: გოგირდი 800გ/კგ

პრეპარატული ფორმა: წყალში დისპერსირებადი გრანულები

დაფასოება: 10კგ

სოკოს გასანადგურებლად ან მისი ზრდის პრევენციისათვის შექმნილი

ფუნგიციდი, რომელიც წარმოებულია ქიმიური კომპონენტებითა და

ბიოლოგიური ორგანიზმებით.

დანიშნულება: კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი ვაზის, ვაშლის, მსხლის, კიტრის,

პომიდვრის, ყაბაყის, შავი მოცხარის, ვარდისა და ყვავილოვან კულტურებში ნაცროვანი

დაავადებების წინააღმდეგ.

მოქმედების მექანიზმი: მრავალმხრივი მოქმედების არაორგანული ფუნგიციდი.

გოგირდი არის არა-სისტემური კონტაქტური და დამცავი ფუნგიციდი მეორადი

აკარიციდული მოქმედებით.

გამოყენება: გოგირდის გაფრქვევა რეკომენდებულია დილით ადრე და გვიან საღამოს.

თავსებადობა: თავსებადია ჩვეულებრივ, ხშირად გამოყენებად პესტიციდებთან.

არათავსებადია ზეთოვან, ბორდოულ ნაზავთან და ტუტოვან ხსნარებთან.