პროტექტი სფ
პროტექტი სფ

პროტექტი სფ

მოქმედი ნივთიერება: სპილენძის ჰიდროქსიდი 77%

პრეპარატული ფორმა: სველებადი ფხვნილი

დაფასოება: 1 კგ


პროტექტი არის სპილენძნაერთი ფუნგიციდი, რომელიც აკონტროლებს დაავადებათა ფართო სპექტრს,

რომლებიც ვრცელდება ისეთ კულტურებში, როგორიცაა ვაზი, ატამი, ვაშლი, ციტრუსი, ბოსტნეული და ა.შ.

ისეთ პრობლემატურ სოკოვან დაავადებებზე, როგორიცაა: ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროსპოროზი,

მელანოზი, ნეკროზი, ანთრაქნოზი, ქეცი, მონილიოზი, ფიტოფტოროზი და ა. შ.

სპილენძის ჰიდროქსიდის გამოყენება რეკომენდირებულია ნასეტყვ კულტურებში მექანიკური

დაზიანებების დასამუშავებლად, აგრეთვე დაბალი ტემპერატურული მაჩვენებლის პირობებში,

ყინვისგან მიყენებული დეფექტებისგან თავის ასაცილებლად.

უპირატესობები:

  • კომპლექსურ კრისტალური სტრუქტურა გარანტირებულად იცავს მცენარის ზედაპირს
  • დაავადებათა ფართო სპექტრის საუკეთესო კონტროლი
  • ადვილი და ეფექტური გამოყენება
  • გააჩნია მტვერგამძლე ფორმულაცია
  • უნიკალური MLP ტექნოლოგია უზრუნველყოფს ამინდის შესაბამის დაცვას
  • უმაღლესი ბიო-შესაძლებლობების ინდექსი სხვა სპილენძნაერთ ფუნგიციდებთან შედარებით
  • პროტექტი არის შექმნილი, უმაღლესი ხარისხის ფორმულირებით, ნაწილაკების ზომა ისეა გათვლილი, რომ მოხდეს მცენარის ზედაპირის სრულყოფილი და თანაბარი დაფარვა
  • არ საჭიროებს დამატებით სამუშაო აღჭურვილობას
  • დაბალი ლოდინის ინტერვალი სპილენძის ჰიდროქსიდის შემადგენელი იონები აფერხებს ზოოსპორების განვითარებას და კლავს ბაქტერიებს, იცავს მცენარეს სოკოვანი დაავადებებისგან


გამოყენება და ხარჯვის ნორმა: