პროპკონაზოლი ეკ. პროკურე ეკ
პროპკონაზოლი ეკ. პროკურე ეკ

პროპკონაზოლი ეკ. პროკურე ეკ

მოქმედი ნივთიერება: პროპიკონაზოლი 250 გ/ლ

პრეპარატული ფორმა: ემულსია კონცენტრატი   

დაფასოება: 1ლ


საბაზისო ფუნგიციდი თავთავიან და საკვებ კულტურებში გავრცელებული

სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ.

თვისებები:

  • გამოყენების ფართო სპექტრი
  • უნივერსალურობა გამოყენებაში: კულტურის განვითარების ყველა სტადიაზე
  • ხანგრძლივი დაცვა
  • ნალექებისადმი საუკეთესო გამძლეობა
  • დაცვითი და სამკურნალო თვისებები
  • დაბალი ხარჯვის ნორმა
  • თავსებადობა სხვა პესტიციდებთან


პროპკონაზოლი გამოიყენება საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალში, ქერში, ჭვავში, საკვებ

კულტურებში, მოცხარსა და პიტნის ნათესებში. იგი ანადგურებს სოკოს ჰაუსტორიებს განვითარების სტადიაზე.


გამოყენება და ხარჯვის ნორმა: