პროკურე ეკ

პროკურე ეკ

მოქმედი ნივთიერება: პროპიკონაზოლი 250 გ/ლ    

პრეპარატული ფორმა: ემულსია კონცენტრატი

დაფასოება: 0,25ლ

ფართო სპექტრის სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი.

ვაზის, კურკოვანი, თესლოვანი, გოგროვანი, პარკოსანი და სხვადასხვა ბოსტნეულ კულტურებში სოკოვანი დაავადებისგან სამკურნალოდ. დამუშავება უნდა მოხდეს, როგორც კი დაავადდება გამომჟღავნდება კულტურებში. თუ საჭიროა, შესაძლებელია მეორე დამუშავების განხორციელება 21 დღის შემდეგ დაავადებისგან დასაცავად.


გამოყენება და ხარჯვის ნორმა:

კულტურა

დაავადება

ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა

ლოდინის პერიოდი. დღე

ვაშლი, მსხალი

ჯანგა (gymnosporangium), ნაყოფების ლპობა (monilia mali)

0,25-0,3

30 (2)

სამარცვლე პარკოსნები

სეპტორიოზი (phaseolus vulgaris), ბაქტერიოზი (xanthomonas phaseoli), ბარდის ლაქიანობა (pseudomonas pisi sachett)

0,15

20 (3)

კიტრი

ნაცარი (erysiphe cichoracearum f. cucurbitacearum, sphaerotheca fuliginea f. Cucumis)

0,4

25 (3)

ვაზი

ნაცარი (perenospora viticola), სიდამპლე (guignardia bidwellii vialet)

0,2-0,25

30 (4)

ხორბალი, ქერი

მურა ჟანგა, ღეროს ყვითელი ჟანგა, ნაცარი, სეპტორიოზი, ხორბლის ნაცარი (erysiphe graminis), ქერის ნაცარი (oidium monilioides), მურა ჟანგა (puccinia recondite), ღეროს ყვითელი ჟანგა (puccinia striiformis), ჰელმინტოსპორიოზი (helminthosporium sativum), სეპტორიოზი (septoria tritici)

0,4-0,5

20 (3)

ატამი, ქლიავი, გარგარი

ნაცარი (sphaerotheca pannosa)

0,4

20 (3)

რაფსი

თეთრი სილაქავე (albugo candida), ნაცრისფერი სიდამპლე (ბოტრიდიოზი) (botrytis cinerea), რაფსის თეთრი სიდამპლე (სკლეროტინიოზი) (sclerotinia sclerotiorum), რაფსის ფომოზი (ღეროსა და ფესვის კიბო) (phoma lingam), რაფსის ალტერნარიოზი (შავი სილაქავე) (alternaria brassicae), რაფსის ნაცარი (პერენოსპოროზი) (perenospora brassicae) რაფსის ობი (typhula incarnate)

0,5

25 (2)

შაქრის ჭარხლი, თხილი

ჭარხლის ცერკოსპოროზი (cercospora beticola), ნაცარი ან პერენოსპოროზი (perenospora schachtii), თხილის ფომოზი (phoma betae), ფესვის სიდამპლე (phomabetae), ჭარხლის ფესვურა (phoma betoe, pythium ultimum)

0,5

25 (2)

თხილი

ნაცარი (philalaqtinia coryli), ჟანგა (septoria populi)

0,3-0,4

20 (3)

ვარდი (ეთერზეთოვანი)

ნაცარი (pseudoperenospora sparsa)

0,5

20 (2)