მოქსიმატი

მოქსიმატი

ოქმედი ნივთიერება:

მანკოცები 465გ/კგ + ციმოქსანილი 40გ/კგ

პრეპარატული ფორმა: სველებადი ფხვნილი

დაფასოება: 1კგ

სოკოს გასანადგურებლად ან მისი ზრდის პრევენციისათვის შექმნილი

ფუნგიციდი, რომელიც წარმოებულია ქიმიური კომპონენტებითა და

ბიოლოგიური ორგანიზმებით.

კონტაქტური და სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი ვაზის, კატროფილის, პომიდვრის,

კიტრის, ხახვისა და საზამთროს კულტურებში სხვადასხვა სოკოვანი დაავადებების

წინააღმდეგ.

მოქმედების მექანიზმი: მანკოცების მოქმედების მექანიზმი არის კონტაქტური, ხოლო

ციმოქსანილის - კონტაქტური და სისტემური. მანკოცები უზრუნველყოფს სოკოს

ფერმენტებში სულფაჰიდრალის (SH) ჯგუფის შეჩერებას და სოკოს ფერმენტების

ფუნქციონირების დარღვევას. ციმოქსანილი კი უზრუნველყოფს სოკოს სპორების

გამრავლების შეფერხებს.

გამოყენება: დაავადების საუკეთესოდ მართვისათვის სასურველია დაავადების

სიმპტომებისთანავე/დაავადების წარმოშობის სავარაუდო დროს, მისი გაფრქვევა.

პრეპარატის პრევენციული გამოყენება სეზონის დასაწყისში ეხმარება დაავადების

პრევენციას შუასეზონურ პერიოდში. გამოიყენეთ პროდუქტი რეკომენდაციის თანახმად.

თავსებადობა: თავსებადია ხშირად გამოყენებულ პესტიციდებთან.

არ არის თავსებადი გოგირდოვან და შაბიამიან ან ტუტე ხსნარებთან.