ლოქსლი ხ-უმშ. ლოქსლი 240 ხ-უმშ
ლოქსლი ხ-უმშ. ლოქსლი 240 ხ-უმშ

ლოქსლი ხ-უმშ. ლოქსლი 240 ხ-უმშ

მაღალეფექტური კონტაქტურ-ნაწლავური მოქმედების

ინსექტიციდი

გამოყენების ფართო დიაპაზონით: ვაშლი, ატამი, ვაზი, ციტრუსი, ხორბალი, ქერი

და სხვა კულტურებში გავრცელებული საშიში მავნებლების წინააღმდეგ.

ლოქსლი და ლოქსლი 240 გამოირჩევიან ხანგრძლივი დაცვითი ეფექტით, მათი

გამოყენება რეკომენდირებულია ნიადაგური მავნებლების წინააღმდეგ

(მახრა, მავთულა ჭიები, ღრაჭიები) მისატყუებლის დასამზადებლად.

ლოქსლს და ლოქსლი 240-ს გააჩნიათ განსაკუთრებით მაღალი სასტარტო ეფექტი.

ლოქსლი და ლოქსლი 240 თავსებადია სხვადასხვა ჰერბიციდებთან და

ფუნგიციდებთან.