კაიზერი სკ

კაიზერი სკ

მოქმედი ნივთიერება: ინდოქსაკარბი 150 გ/ლ

პრეპარაული ფორმა: სუსპენზია კონცენტრატი

დაფასოება: 1 ლ


მავნებლების კვების მხისიერი შეფერხება და კულტუის ხანგრძლივი დაცვითი მოქმედება. დამუშავებიდან ქ საათის განმავლობაში ხდება მწერების მიერ საკვების მიღების შეჩერება. ისინი შეიძლება იმყოფებოდნენ მცენარეზე, მაგრამ მცენარეს აღარ აყენებენ ზინს და იხოცებიან 24-60 საათის განმავლობაში ინტოქსიკაციის შედეგად. სტაბილურია სხვადასხვა ამინდის პირობებში.

კაიზერის ეფექტურობა არ არის დამოკიდებული ტემპერატურასა და მზის სხივებზე. კაიზერს გააჩნია ტემპერატურის დადებითი კოეფიციენტი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი აქტიურობა იზრდება ტემპერატურის მატებასთან ერთად. კაიზერი არ იხრწნება ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედებისგან.

კაიზერის გამოყენება ანტირეზისტენტულ პროგრამებში: ეს არის ერთადერთი ინსექტიციდი, რომელიც მიეკუთვნება ოქსადიანიონის კლასს. თავისი უნიკალური მახასიათებლებით, ის კარგად გამოიყენება ისეთი ადგილების დასამუშავებლად, სადაც მწერებს აქვთ გამომუშავებული იმუნიტეტი პირეტროიდების მიმართ (ციპერმეტრინი, ალფაციფერმეტრინი, დელტამეტრინი და ა. შ.).

გამოყენება: კაიზერის გამოყენება ხდება ობიექტის დამუშავების მეშვეობით. კაიზერი გამოყენებულ უნდა იქნას რეკომენდირებულ ნორმებში კვერცხის დადების ან მატლების გამოჩენის პერიოდში. სასხური ხელსაწო თანაბრად უნდა ანაწილებდეს სითხეს, სითხის რაოდენობა კი უნდა იყოს 1 ჰექტარი მიწისთვის, რომ მცენარე მთლიანად იყოს დასველებული. კაიზერი მიეკუთვნება ინტეგრირებულ პროგრამებს, რომლებიც ებრძვიან მავნებლებს და ამავდროულად არ აზიანებენ სასარგებლო მწერებს - როგორიცაა პოლინატორები, და სხვა. კაიზერი კარგად უძლებს წვიმას. კვლევებმა აჩვენეს, რომ წამლის გაშრობიდან 2-3 საათის შემდეგ მოსული ძლიერი წვიმის შემთხვევაში მისი ეფექტურობა შენარჩუნდა. კაზერი თავსებადია ინსექტიციდებთა, და აკარიციდებთან. კაიზერი ასევე თავსებადია სხვადასხვა კლასის (ტრიაზოლი, სტრობილურინი, დიტიოკარბამატი) ფუნგიციდთან.


გამოყენება და ხარჯვის ნორმა: