ინსაკარი ეკ
ინსაკარი ეკ

ინსაკარი ეკ

მოქმედი ნივთიერება: ბიფენტრინი 100 გ/ლ

პრეპარაული ფორმა: ემულსია კონცენტრატი

დაფასოება: 0.25 ლ, 1 ლ


უნიკალური ინსექტო-აკარიციდი

მოქმედების მექანიზმი: კონტქტურ-ნაწლავური. ვერტირებადი მცენატის დამუშავებისას ის დიდხანს რჩება ზედაპირზე თუნდაც ტენიან ამინდობრივ პირობებში და დიდხანს ინარჩუნებს ინექტიციდურ აქტივობას.

ინსეკარს გააჩნია მაღალი დაცვითი ეფექტი ბაღისა და დახურული გრუნტის პრობლეური მავნებლების - ტკიპების, ბუგრის, ფრთათეთრების წინააღმდეგ.

ინსეკარი ასრულებს მთავარ როლს ვაშლის მავნებლებისაგან ქიმიური დაცვის სისტემაში - განსაკუთრებით ტკიპებისგან.

ინსეკარის დაბალტოქსიკურობიდან გამომდინარე მისი გამოყენება მიზანშეწონილია სათბურებში.

ინსეკარი არატოსიკურია.

თავსებადია სხვა პესტიციდებთან. 


გამოყენება და ხარჯვის ნორმა: