იგლი სფ

იგლი სფ

მოქმედი ნივთიერება: კარბენდაზიმი 120 გ/კგ + მანკოცები 63 გ/კგ სფ

პრეპარატული ფორმა:  სველებადი ფხვნილი

დაფასოება: 1 კგ

იგლი წარმოადგენს მაღალეფექტურ კონტაქტურ-სისტემური ხასიათი ფუნგიციდს,

რომელიც ეფექტურად მოქმედებს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სხვადასხვა

სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ, როგორებიცაა ნაცარი, ჭრაქი, სიდამპლეები.

მოქმედების მექანიზმი: იგლი კარგად ეკვრება მცენარის მწვანე ორგანოს ზედაპირს და

 ქმნის დაცვით აპკს. მას გააჩნია როგორც დაცვითი, ისე კურატიული (სამკურნალო)


 მოქმედება, ამიტომ იგლი უზრუნველყოფს დაავადების მოსპობას მისი სიმპტომების

გამოჩენის შემდეგაც, რაც გამომდინარეობს იქედან, რომ იგი აჩერებს სოკოს უჯრედის

დაყოფისა და წარმოქმნის პროცესს.

უპირატესობები:

  • იგლი უზრუნველყოფს შესანიშნავ კონტროლს მრავალ სოკოვან დაავადებაზე რთულ კლიმატურ პირობებშიც კი
  • იცავს მცენარის ქსოვილს შიდა და გარე ინფექციებისგან,
  • აქვს სწრაფი საწყისი და ხანგრძლივი დაცვითი მოქმედება
  • გამოიყენება მრავალ სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში: ხორბალი, ქერი, შაქრის ჭარხალი, მზესუმზირა და სხვ.
  • დაბალი ხარჯები, მაღალი ეფექტურობა.


დაავადების სიმპტომების გამოვლენისთანავე პროდუქტი დაუყოვნებლივ უნდა გაიხსნას

რეკკომენდაციის მიხედვით, პესტიციდი უნდა შეურიოთ წყალს სორი დოზით. შესხურების

წინ სუსპენზია კარგად უნდა გაიხსნას ხის ჯოხის საშუალებით.


გამოყენება და ხარჯვის ნორმა: