ვიქტორი სფ. რელაქსი სფ. პლანეტა სფ.
ვიქტორი სფ. რელაქსი სფ. პლანეტა სფ.

ვიქტორი სფ. რელაქსი სფ. პლანეტა სფ.

პრეპარატული ფორმა: სველებადი ფხვნილი

დაფასოება: 0.25კგ, 1კგ

მაღალეფექტური,კომბინირებული, სისტემური და კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი, სასოფლო-სამეურნეო

კულტურებში გავრცელებული ფიკომიცეტების კლასის სოკოების წინააღმდეგ. ბიოლოგიურად

აქტიური მოქმედი ნივთიერებების კომბინაცია განაპირობებს მცენარის საიმედო დაცვას რთულ კლიმატურ პირობებშიც.

თვისებები:

üმკვეთრად გამოკვეთილი სისტემური მოქმედება. კარგად გადაადგილდება მცენარეში,

როგორც ბაზიპეტალურად, ისე აკროპეტალურად (ქვემოდან ზემოთ და ზემოდან ქვემოთ)

üგაზრდილი ყლორტების და ლერწმების დაცვა, ტრანსლამინარული მოქმედება (ფოთლის დაუმუშავებელი მხარის დაცვა)

üმოქმედების ძალიან ფართო სპექტრი (ვაზი, კარტოფილი, პომიდორი, კიტრი, ხახვი, საზამთრო და სხვა)

üვიქტორი, რელაქსი და პლანეტა თავსებადია სხვა ფუნგიციდებთან და ინსექტიციდებთან ერთობლივ გამოყენებაში

მოქმედების მექანიზმი: მეტალაქსილი ახშობს სოკოს მიცელიუმის განვითარებას ქსოვილის შიგნით,

არღვევს სპორების წარმოქმნის პროცესს და აქვს პოსტ-ინფექციური აქტივობა. მანკოცები კი ასრულებს

დაცვითი ბარიერის როლს, რომელიც არ აძლევს საშუალებას პათოგენს შეაღწიოს მცენარის ქსოვილში.