ალარმი

ალარმი

პრეპარატული ფორმა: ემულსია კონცენტრატი

დაფასოება: 1 ლ


ალარმი არის მაღალი ხარისხის კონტაქტურ-ნაწლავური მოქმედების მაღალეფექტური ინსექტიციდი.

იგი პირდაპირ მოქმედებს მწერის ცენტრალურ და პერიფერიულ ნერვულ სისტემაზე და არღვევს უჯრედის მემბრანას.


ალარმის მთავარი უპირატესობები:

  • ეფექტურობა მწერების განვითარების ყველა სტადიაში
  • ეფეტურობა მავნე მწერების აბსოლუტური უმრავლესობის წინააღღმდეგ
  • ატმოსფერული ნალექების ჩამორეცხვისადმი მედეგობა
  • მკვეთრად რეპელენტური ეფექტი
  • არაფიტოტოქსიკურობა, რეკომედირებული დოზების გამოყენებისას
  • ეკონომიურობა და მაღალეფექტურობა


გამოყენება და ხარჯვის ნორმა

კულტურა

მავნებელი

გამოყენების ხერხი და დრო

ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა

ლოდინის პერიოდი, დამუშავების რაოდენობა

ვაზი

ფოთლიხვიები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

0,25-0,35

30(1-2)

ვაშლი

ვაშლის ნაყოფიჭამია

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

0,2-0,3

50(1-2)

მსხალი, ატამი

ბუგრები,  ატმის დიდი ბუგრი, ბურტყლა ბუგრი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

0,3-0,4

25(3)

ხორბალი, ქერი

ჭიჭინობელები, თრიფსები, მავნე კუსებურა, ჭია-წურბელა, რწყილები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

 

15(2)

სიმინდი

სიმინდის ფარვვანა,  ბამბი ხვატარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

0,15-0,32

20(2)

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

0,07-0,1

20(2)

კიტრი, პომიდორი

მღეღნელები, ხვატარები-შემოდგომის ნათესების ხვატარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

0,12-0,16

3(2)

საზამთრო, ნესვი

მღრღნელები, ხვატრები-ბამბის ხვატარი, შემოდგომის ნათესების ხვატარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

0,32

20

რაფსი

რაფსის ყვავილჭამია, რწყილები, ყვავილის მტვრის ხოჭო, რწყილი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

0,1-0,15

30(2)

იონჯა (სათესლე ნათესები)

იონჯას ფოთლის ცხვირგრძელა, იონჯას ბაღლინჯო, იონჯას ბუგრი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (ბუტონიზაციის ფაზაში)

0,15-0,2

40(1)