ადმიტი

ადმიტი

პრეპარატული ფორმა: ემულსია კონცენტრატი    

დაფასოება:  1 ლ


ადმიტს გააჩნია მოქმედების უნიკალური მექანიზმი. იგი მავნებლებში რღვევს ნერვული იმპულსების გადაცემას და იწვევს აღგზნებას, რისგანაც მალევე იღუპება.


ადმიტის მთავარი უპირატესობებია:

  • ეკონომიურობა და მაღალეფექტურობა
  • გააჩნია კარგი თერმოსტაბილურობა
  • ეფექტურობა მწერების განვითარების ყველა სტადიაში
  • ატმოსფერული ნალექების ჩამორეცხვისადმი მედეგობა
  • მკვეთრად რეპელენტური ეფექტი


გამოყეება და ხარჯვის ნორმა:


კულტურამავნებელი


გამოყენების ხერხი და დრო


ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა

ლოდინის პერიოდი, დამუშავების რაოდენობა


ვაზი


ფოთლიხვევიები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში


0,25-0,35


30(1-2)


ვაშლი


ვაშლის ნაყოფიჭამიაშესხურება ვეგეტაციის პერიოდში0,2-0,350(1-2)


კიტრი, პომიდორი


მღრღნელები, ხვატარები-შემოდგომის ნათესების ხვატარიშესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

0,12-0,16

3(2)


სიმინდი


სიმინდის ფარვანა, ბამბის ხვატარიშესხურება ვეგეტაციის პერიოდში
0,15-0,32
20(2)


კარტოფილი


კოლორადოს ხოჭოშესხურება ვეგეტაციის პერიოდში0,07-0,120(2)საზამთრო, ნესვი


მღრღნელები, ხვატარები-ბამბის ხვატარი, შემოდგომის ნათესების ხვატარიშესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

0,32


20


მსხალი, ატამი


ბუგრები-ატმის დიდი ბუგრი, ბურტყლა ბუგრიშესხურება ვეგეტაციის პერიოდში
0,3-0,4
25(3)


რაფსი


რაფსის ყვავილიჭამია, რწყილები, ყვავილის მტვრის ხოჭო, რყილიშესხურება ვეგეტაციის პერიოდში
0,1-0,15

 


იონჯა (სათესლე ნათესები)


იონჯას ფოთლი ცხვირგრძელა, ბაღლინჯოები, ბუგრებიშესხურება ვეგეტაციის პერიოდში  (ბუტონიზაციის ფაზაში)
0,15-0,2