პროექტი ,,სოფლის დღის აქციები

პროექტი ,,სოფლის დღის აქციები


მომხმარებლის კომფორტის შესაქმნელად, შპს ,,აგრონომი'', მიკროსაფინანსო

ორგანიზაცია  კრედოსთან ერთად, ჩაერთო პროექტში- ,,სოფლის დღის აქციები",

რომელიც გულისხმობს   საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ე.წ. მოძრავი მაღაზიის ჩასვლას.  

ადგილზე მომხმარებელს საშუალება ეძლევა შეიძინოს ჩვენიპროდუქტი კრედოს

განვადების საშუალებით. 


პროექტი უკვე ჩატარდა შემდეგ რეგიონებში:

რეგიონი რაიონი სოფელი
კახეთი თელავი ფშაველი
კახეთი ახმეტა ბირკიანი